Spanish: abotsar

Spanish verb 'abotsar' conjugated