Spanish: abandonar

Spanish verb 'abandonar' conjugated