Japanese: shokusuru

Japanese verb 'shokusuru' conjugated