Japanese: samukarashimeru

Japanese verb 'samukarashimeru' conjugated