Japanese: hanasu

Japanese verb 'hanasu' conjugated