Japanese: ����������������������������������������

Japanese verb '����������������������������������������' conjugated