Japanese: ���������������������������������������

Japanese verb '���������������������������������������' conjugated