Japanese: ���������������������������������

Japanese verb '���������������������������������' conjugated