Japanese: ���������������������������

Japanese verb '���������������������������' conjugated