Japanese: ���������������������

Japanese verb '���������������������' conjugated