Japanese: ���������������

Japanese verb '���������������' conjugated