Japanese: ���������

Japanese verb '���������' conjugated