Japanese: ������

Japanese verb '������' conjugated