Latin: exardesco

Latin verb 'exardesco' conjugated