Shona: kechanidza

Shona verb 'kechanidza' conjugated