Turkish: g��ndermek

Turkish verb 'g��ndermek' conjugated