French: v��rifier

French verb 'v��rifier' conjugated