French: stigmatiser

French verb 'stigmatiser' conjugated