French: renvoyer

French verb 'renvoyer' conjugated