French: hypnotiser

French verb 'hypnotiser' conjugated