French: bavarder

French verb 'bavarder' conjugated