French: tournoyer

French verb 'tournoyer' conjugated