French: poignarder

French verb 'poignarder' conjugated