Azeri: yem������k

Azeri verb 'yem������k' conjugated