Crimean Tatar: yibermek

Crimean Tatar verb 'yibermek' conjugated