Crimean Tatar: tiymek

Crimean Tatar verb 'tiymek' conjugated