Crimean Tatar: tepmek

Crimean Tatar verb 'tepmek' conjugated