Crimean Tatar: t��ra�� etmek

Crimean Tatar verb 't��ra�� etmek' conjugated