Crimean Tatar: sevmek

Crimean Tatar verb 'sevmek' conjugated