Crimean Tatar: sepmek

Crimean Tatar verb 'sepmek' conjugated