Crimean Tatar: sepelemek

Crimean Tatar verb 'sepelemek' conjugated