Crimean Tatar: sebelemek

Crimean Tatar verb 'sebelemek' conjugated