Crimean Tatar: s��ymek

Crimean Tatar verb 's��ymek' conjugated