Crimean Tatar: minmek

Crimean Tatar verb 'minmek' conjugated