Crimean Tatar: kirmek

Crimean Tatar verb 'kirmek' conjugated