Crimean Tatar: kiri��mek

Crimean Tatar verb 'kiri��mek' conjugated