Crimean Tatar: kelmek

Crimean Tatar verb 'kelmek' conjugated