Crimean Tatar: iytemek

Crimean Tatar verb 'iytemek' conjugated