Crimean Tatar: isitmek

Crimean Tatar verb 'isitmek' conjugated