Crimean Tatar: isinmek

Crimean Tatar verb 'isinmek' conjugated