Crimean Tatar: irimek

Crimean Tatar verb 'irimek' conjugated