Crimean Tatar: eri��mek

Crimean Tatar verb 'eri��mek' conjugated