Crimean Tatar: ek��imek

Crimean Tatar verb 'ek��imek' conjugated