Crimean Tatar: ciyrenmek

Crimean Tatar verb 'ciyrenmek' conjugated