Crimean Tatar: ciyimek

Crimean Tatar verb 'ciyimek' conjugated