Crimean Tatar: cibermek

Crimean Tatar verb 'cibermek' conjugated