Crimean Tatar: cekmek

Crimean Tatar verb 'cekmek' conjugated