Crimean Tatar: cekirmek

Crimean Tatar verb 'cekirmek' conjugated