Crimean Tatar: bav��n�� tapmaq

Crimean Tatar verb 'bav��n�� tapmaq' conjugated