Crimean Tatar: ��smek

Crimean Tatar verb '��smek' conjugated